Huishoudelijk reglement bibliotheek Meerhout

Dit reglement is een aanvulling op het gezamenlijk bibreglement CNEK. 

 

Artikel 1. Openingsuren en sluitingsdagen 

Bibliotheek Meerhout 

Gasthuisstraat 29

2450 Meerhout

014 30 37 71

bibliotheek@meerhout.be

 • Maandag     17.00 - 20.00 uur 
 • Dinsdag       17.00 - 20.00 uur 
 • Woensdag    14.00 - 17.00 uur 
 • Donderdag   18.00 - 20.00 uur 
 • Vrijdag          09.00 - 12.00 uur 
 • Zaterdag       09.00 - 12.00 uur 

Tijdens de openingsuren kan je van alle diensten in de bib gebruik maken. Het personeel helpt je graag verder met algemene informatie en begeleiding. 

De bib is gesloten op wettelijke feestdagen en op sluitingsdagen van lokaal bestuur Meerhout. Een extra sluiting kan zich voordoen op brugdagen en door onverwachte omstandigheden. 

Sluitingsdagen worden elk jaar bepaald door het college van burgemeester en schepenen en op tijd gecommuniceerd. 

 

Artikel 2. Gedragsregels 

De bib is een plaats waar mensen zonder onderscheid en met respect voor elkaar samen komen. We rekenen op iedereen om een aangename omgeving te creëren waar iedereen van onze diensten gebruik kan maken. Om dit mogelijk te maken, zijn er enkele afspraken: 

Algemene afspraken 

 • Roken is verboden in het volledige gebouw. 
 • De bibcollecties en -faciliteiten worden met respect behandeld.
 • Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden.
 • Skaten, fietsen, rennen, steppen, enz. kan buiten, niet in onze bib. 
 • Bij brandalarm of op verzoek van het personeel moet je onmiddellijk de gebouwen verlaten en      volg je nauwgezet de instructies. 
 • Gevaarlijke voorwerpen zijn verboden. 

 Respect voor de andere bezoeker 

 • De bib is een plaats van ontmoeting, geen plek van absolute stilte. Toch zijn er ook leners  en/of bezoekers die graag in stilte werken, studeren of lezen. We vragen je om met hen rekening te houden, zodat een bezoek aan de bib voor iedereen een aangename ervaring  blijft.  
 • Iedereen wordt met respect aangesproken en behandeld. 
 • Gsm-gebruik is toegestaan zolang het de andere bezoekers niet stoort.  
 • Beluister muziek en bekijk filmpjes met een hoofdtelefoon. 

 Eten en drinken in de bib 

 • Eten is niet toegelaten in de bib. 
 • Drinken kan in het leescafé.
 • Eigen alcoholische dranken zijn verboden.
 • Koffie kan je kopen aan de balie. De prijs hiervan vind je in het gemeentelijk retributiereglement.
 • Water is gratis.
 • Afval hoort in de vuilnisbak.

Respect voor materialen, meubilair en openbare orde 

 • Draag mee zorg voor onze materialen. Iedereen houdt van een proper boek. 
 • Laat je zitplaats netjes achter voor de volgende bezoeker. 
 • Zet tafels en stoelen na gebruik terug op de oorspronkelijke plaats.  
 • Veroorzaak je schade aan het gebouw, de inrichting van het gebouw, technische of andere apparatuur of aan computersystemen, dan betaal je de kosten ervan. 
 • Bij diefstal, vandalisme, agressie, openbare dronkenschap, drugsbezit of andere strafbare feiten wordt er contact opgenomen met de politie.  

 Als je deze afspraken niet respecteert, kunnen medewerkers je hierop aanspreken, verdere maatregelen nemen en je vragen het gebouw te verlaten. 

 
Artikel 3. Gebruik infrastructuur 

Computers in de bib 

In de bib kan je gebruik maken van pc’s om materialen op te zoeken in de catalogus. (https://meerhout.bibliotheek.be).  

Om te surfen op het internet of te printen zijn er gebruikerspc’s. Die kan je een uur per bezoek gebruiken. Als er geen wachtenden zijn, kan dit ook langer. Registreren (met je lidkaart) is noodzakelijk. 

Wens je enkel de computers te gebruiken, dan kan je aan de balie een gratis computerabonnement afsluiten. Alle pc's worden tien minuten vóór sluitingstijd afgesloten. Op een eigen toestel kan je gratis verbinding maken met het internet.De tarieven vind je in het gemeentelijke retributiereglement. 

In de bib kan je tijdens de openingsuren materialen kopiëren en printen tegen betaling. Het kopiëren, fotograferen of vermenigvuldigen van materialen mag enkel als je de wetgeving ter zake respecteert.  

Vergaderlokaal  

Je kan gebruik maken van het vergaderlokaal in de bib. Om het vergaderlokaal te reserveren neem je contact op met de bib. Die stelt een huurovereenkomst op die moet worden goedgekeurd door het lokaal bestuur. Op de dag van de vergadering kan je de sleutels afhalen aan de balie van de bib.

Tijdens de blok- en examenperiode is het lokaal enkel beschikbaar voor studenten.

 

Artikel 4. Ongevallen, verlies en diefstal 

De bib is niet verantwoordelijk voor ongevallen of voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen in en rond het gebouw. 

 

Artikel 5. Mijn Bibliotheek-profiel 

Als lid van de bib, raden we je aan online een Mijn Bibliotheek-profiel aan te maken. Met dit profiel kan je: 

 • Materialen online verlengen of gewenste items reserveren. 
 • Thuis de digitale collecties van de bib raadplegen. 
 • Een overzicht van je kosten bekijken. 
 • Lidmaatschappen van verschillende bibliotheken of verschillende gezinsleden samen beheren. Aan één profiel kan je zoveel lidkaarten koppelen als je wenst. 
 • Lijstjes maken en bewaren van je favoriete materialen. 

 

Artikel 6. Betalingsmogelijkheden

Betalen van lidgeld, boetes of andere kosten kan contant of via bancontact.   

 

Artikel 7. Inleveren 

Materialen lever je altijd in bij de bib waar je ze leende. Materialen die in de bib van Meerhout zijn geleend, worden ook terug ingeleverd in de bib van Meerhout.

Via de inleverbox kan je materialen ook buiten de openingsuren inleveren. Materialen die je in de inleverbox deponeert, worden ten laatste de volgende werkdag ingenomen.  

 

Artikel 8. Aankoopsuggestie 

Vind je iets niet in de catalogus en wil je dat de bib dit toevoegt aan de collectie? Je kan een  aankoopsuggestie doorgeven in de bib of via de website. Onze aankopers beslissen of het materiaal wordt toegevoegd. 

 

Artikel 9.  Bijzondere collecties 

Kranten en krantenartikels 

Papieren kranten kan je enkel in de bib lezen. Je kan de kranten en de archieven ook online bekijken via https://meerhout.bibliotheek.be/krantenarchief, zowel thuis als in de bib.

Tijdschriften 

Tijdschriften kan je lenen, met uitzondering van de laatste uitgave. De  bib kan beslissen dat je bepaalde tijdschriften enkel in de bib kan lezen. 

E-boeken: lees digitaal boeken 

Op een eigen toestel kan je 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren en elk e-boek maximaal 6 weken houden.  

 

Partituren

Je kan ook muziekpartituren lenen in de bib.   

 

Artikel 10. Extra diensten 

Boeken te koop 

In de bib kan je afgevoerde materialen kopen.  

Feestmateriaal

Feestmateriaal dat is aangevraagd bij het lokaal bestuur Meerhout kan je afhalen in de bib.  

Toeristisch infopunt

In de bib vind je allerhande folders, kaarten en brochures die Meerhout aanprijzen. Een aantal brochures kan je gratis meenemen, een aantal worden te koop aangeboden.

Visvergunningen

In de bib kan je visvergunningen kopen voor de gemeentelijke visvijver ‘t Gewad.  

 

Artikel 11. Akkoord met huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement maakt deel uit van het bibreglement. Door je in te schrijven en als gebruiker en bezoeker van de bib ga je akkoord met dit volledige reglement