Je kan gratis gebruik maken van drie computers met internettoegang in de bibliotheek. Je dient hiervoor enkel te zijn ingeschreven als bibliotheekgebruiker.

Gebruikersreglement internet


Algemene voorwaarden
Het internet kan enkel geraadpleegd worden door gebruikers met een geldige lenerskaart van de Openbare Bibliotheek Meerhout.
De gebruikers dienen zich vooraf aan te melden aan de balie met hun lenerskaart.
Het gebruik van het internet is gratis.

Leeftijd
Het internet kan geraadpleegd worden door gebruikers vanaf 12 jaar.
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen enkel raadplegen onder begeleiding van hun ouders.


Wanneer?
Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
De apparatuur wordt 5 minuten vóór sluitingstijd uitgeschakeld.


Hoe lang?
In volgorde van aanmelding zal internet opgestart worden en kan de gebruiker gedurende een half uur of één uur het internet raadplegen.


Reservering
Vooraf reserveren is aanbevolen.
Per week kan men 2 uur reserveren.
De reservering wordt enkel aanvaard voor de lopende en voor de volgende week.


Gegevens afladen op diskettes of usb-sticks
De gebruikers dienen eigen diskettes of usb-sticks te gebruiken om gegevens af te laden. De computers worden dagelijks gecontroleerd op virussen en, indien noodzakelijk, virusvrij gemaakt.
Software overgenomen van het internet kan virussen bevatten. De gebruikers wordt aangeraden om de diskettes of usb-sticks op virussen te scannen vooraleer ze op de computers te gebruiken.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan diskettes, usb-sticks of computerapparatuur van de gebruiker, noch voor verlies van gegevens. 


Toegangsmogelijkheden
Het gebruik is beperkt tot:
- het zoeken van informatie op het internet
- het overnemen van gegevens op diskette of usb-stick
- het printen van gegevens
- het ontvangen of versturen van elektronische post via webmail
- babbelen (chatten) met andere internetgebruikers

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet.


Zijn uitgesloten:
- het gebruiken van het internet voor illegale of commerciële doeleinden
- het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright
- het kraken van het computerbeveilingingssysteem
- het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie.
- het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers.
- het gebruik van eigen software
- het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek
- het opslaan van gegevens uit internet op de harde schijf van de computer van de bibliotheek.


Sancties
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot het internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk:
- het vergoeden van veroorzaakte schade
- tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het internet
- tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
- bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris, in samenspraak met het College van Burgemeester en Schepenen, de te betalen vergoeding.