Je kan ook muziekpartituren ontlenen in de bib. De uitleen hiervan is gratis. Als de door jou uitgeleende partituren niet gereserveerd werden door een andere bibliotheekgebruiker, dan kan de uitleentermijn nog verlengd worden. Het verlengen van de uitleentermijn kan via de balie, telefoon of webcatalogus.